Ako si vybrať odsávač pár?

26.04.2017

Základným predpokladom pre dobré odvetranie kuchyne a účinnosť odsávača je zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu a odvodu použitého vzduchu. Prívod čerstvého vzduchu je vedený spravidla otvorom vo vonkajšej stene v kuchyni. Pre tento účel postačí otvor, ktorým vstupuje vzduch pre plynový sporák resp. horáky.

Výber odsávača a jeho umiestnenie

Zákazník má väčšinou možnosť voľby medzi nástenným, vstavaným alebo ostrovným odsávačom. Dôležitým faktorom je vzdialenosť odsávača od varnej plochy - pri väčšej vzdialenosti sa znižuje účinnosť odsávania. Odsávač ale nemožno inštalovať nižšie, než je predpísané výrobcom, najmä z dôvodu nebezpečenstva požiaru. Všeobecne sa dá povedať, že digestor je nutné podľa normy nainštalovať do výšky minimálne 650 mm nad elektrickou varnou doskou alebo 750 mm v prípade varnej dosky plynovej. Avšak dnes už existujú digestory v šikmom prevedení, ktoré umožňujú montáž už od 450 mm nad varnou doskou. Ak sa odsávač v kuchyni používa spoločne s inými spotrebičmi, ktoré využívajú plyn a iné palivá, miestnost' musí byt' dobre vetraná.

Odsávač musí byť odborne nainštalovaný pri dodržaní platných relevantných noriem a najmä technických podmienok stanovených výrobcom.

Druhy odsávačov podľa spôsobu prevádzky

Odsávače možno podľa spôsobu ich prevádzkovanie rozdeliť na dve skupiny:

  • odsávače prevádzkované na odťah (do komína)
  • odsávače prevádzkované v režime recirkulácie

Odsávače prevádzkované na odťah majú vždy väčšiu účinnosť a spĺňajú primárny predpoklad pre dobré odvetranie kuchyne.

Odsávače prevádzkované v recirkulačnom režime sa inštalujú vtedy, keď nemožno primerane inštalovať odsávacie potrubie (najmä kvôli technickým a stavebným prekážkam). V tom prípade sa vzduch nasatý nad varnou zónou vracia prefiltrovaný späť do kuchyne. Pre tento režim prevádzky je nutné odsávač vybaviť uhlíkovými filtrami, ktoré zachytávajú pachy z varenia.

Voľba rozmerov odsávača

Odsávač má prekrývať varnú zónu, aby bola dosiahnutá jeho maximálna efektívnosť - viď obrázky.

Výpočet výkonu odsávača pár

  • Šírka miestnosti x výška miestnosti x hĺbka miestnosti x 10.       Výsledok vám vyjde v metroch kubických za hodinu.
  • Teda 5m x 3m x 4m x 10 = 600 m3/h

Vďaka tomuto výpočtu už viete, aký optimálny výkon by mal mať odsávač pár.

zdroj: faberspa.com , nakupnyporadca.eu , youtube.com

MOLYN kuchyne a interiéry - DALNO kuchyne, Janka Kráľa 4869 - Colorhouse 1, 955 01 Topoľčany, +421 911 010 664
Copyright © 2019 D KUCHYNE a INTERIÉRY Topoľčany. Všetky práva vyhradené.